Op www.sociaalweb.nl vindt u allerlei informatie die voor mantelzorgers belangrijk kan zijn. Ook de nieuwsbrief van Socaalweb is de moeite waard om te lezen. De laatste versie van de nieuwsbrief kunt u hier bekijken.

Ook is het de moeite waard om eens in het Mantelzorgdossier op de website te kijken. U vindt hier veel nuttige informatie. Het dossier wordt als volgt ingeleid:

"De Rijksoverheid omschrijft mantelzorg als 'onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden'. Door een terugtrekkende overheid krijgen mantelzorgers een grotere rol in de zorg en ondersteuning van familie, ouders, vrienden en andere hulpbehoevenden. De Wmo 2015 verplicht gemeenten ondersteuning te bieden aan mantelzorgers. Met dit dossier helpen wij u graag op weg"